Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych przez sklep internetowy apbag.pl, prowadzony pod www.apbag.pl przez SILVER ROCK Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Skwierzyńska 20, (dalej zwanego Sklepem Internetowym). Właściciel Sklepu Internetowego dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Dbamy o techniczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe znajdujące się w naszym posiadaniu.

Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami polskiego prawa.
Nie przekazujemy gromadzonych danych innym osobom, instytucjom i firmom.

Sklep internetowy będzie zbierał następujące dane osobowe w przypadku dokonania zakupów i procesu rejestracji na stronie Sklepu:

• nazwisko i imię,
• adres zamieszkania,
• adres poczty elektronicznej,
• numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Sklepu.

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu. Pliki cookies służą nam do analizowania statystyki ruchu klientów w naszym Sklepie Internetowym.

Administratorem gromadzonych danych jest SILVER ROCK Sp. z o.o. zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. Zm.). Wszyscy użytkownicy Sklepu Internetowego apbag.pl mają możliwość wglądu do swoich danych oraz do poprawiania ich. W każdej chwili na prośbę klienta, dane mogą zostać usunięte.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.